Thursday, 8 December 2011

Rupa

Rupa  adalah  sifat  benda  atau  objek  yang  dilihat  secara  rata.          (  tiada  jalinan  atau  kosong).

Rupa  bersifat  semulajadi,  terutamanya  organik  dan  geometik  seperti  kecil,  gemuk,  kurus,  besar  dan  lain-lain.

Fungsinya  untuk  menyatakan  sifat  sesuatu  benda  atau  menyatakan    sesuatu  lambang  atau  simbol.  Tujuannya  adalah  untuk  hiasan.

No comments:

Post a Comment