Saturday, 10 December 2011

Ruang

Ruang  bermaksud  kawasan  yang  tidak  ada  batasnya.  Ruang  terbahagi  kepada  dua  bahagian  iaitu  ruang  fizikal  dan  ruang  menggambar.

Ruang  fizikal  dikenali  sebagai  ruang  nyata.  Tiap-tiap  objek  mempunyai  ruang  dan  ia  bersifat  tiga  dimensi.

Ruang  menggambar  merupakan  bentuk-bentuk  yang  disusun  ataupun  diolah  menduduki  sesuatu  kawasan  yang  terhad. Contohnya  kertas,  tembok  dan  lain-lain. Ia  bersifat  dua  dimensi.

Secara  umumnya, ruang  merupakan  bentuk-bentuk  disusun  bertindih  mengikutn  jarak  jauh  atau  dekat.  Bentuk-bentuk  biasanya  disusun  mengikut  perspektif.  Selain  itu,  warna  bentuk  dan  garisan  memainkan  peranan  penting  dalam  menimbulkan  kesan  ruang  perspektif.  

No comments:

Post a Comment