Sunday, 11 December 2011

Anyaman

        Seni  anyaman  merupakan  seni  warisan  kraf  tangan  Melayu  tradisional  yang  dipercayai  bermula  dan  berkembang  tanpa  pengaruh  luar.

        Masyarakat  Melayu  menganggap  seni  anyaman  sebagai  milik  warisan.  Seni  ini  masih  dikagumi  dan  digemari  hingga  ke  hari  ini.  Menganyam  merupakan  proses  menjalin  atau  menjaring-jaringkan  helaian  daun,  buluh,  rotan, bertam,  paku-pakis  ribu-ribu,  atau  bahan-bahan  lain  dengan  menggunakan  cara  dan  peraturan  tertentu  melalui   teknik  menyelang-nyelikan  helaian  antara  satu  sama  lain.

          Pada  zaman  dahulu,  kegiatan  seni  anyaman  dilakukan  oleh  kaum  wanita  untuk  mengisi  masa  lapang.  Hasil  kraf  tangan  ini  dianggap  tidak  mempunyai  sifat  kewanitaan  yang  lengkap  jika  dia  tidak  mahir  dalam  seni  anyaman.  Pada  masa  kini,  seni  anyaman  bukan  sahaja  popular  di  kalangan  masyarakat  Melayu  dan  masyarakat  lain  di  Malaysia,  bahkan  juga  terkenal  di  peringkat  antarabangsa. 

          Kegiatan  seni  tradisional  ini  telah  berkembang  menjadi  satu  perusahaan  seni  kraf  tangan  yang  penting  di  negara  ini. Bentuk  hasil  yang  bercorak  tradisional  ini  telah  diubah  suai  menjadi  pelbagai  bentuk  barangan  baru  bersesuaian  dengan  cita  rasa  semasa.

No comments:

Post a Comment