Friday, 9 December 2011

Bentuk

Bentuk  ialah  sifat  seuatu  benda  tiga  dimensi.  Sifatnya  ialah  panjang,  pendek  tinggi,  berbentuk  organik  dan  geometri.  Ia  berkait  rapat  dengan  garisan,  rupa,  jalinan,  warna  dan  ruang.  Fungsinya  adalah  untuk  mengukur  atau  menyukat.  Selain  itu,  bentuk  adalah  untuk  melahirkan  bentuk  ekspresif  (  perasaan)  dan   menimbulkan  kesan  dekoratif.  

No comments:

Post a Comment