Saturday, 10 December 2011

Jalinan

Jalinan  juga  dikenali  sebagai  texture.  Jalinan  bermaksud  keadaan  rupa  yang  terdapat  pada  sebarang  permukaan  dan  ia   mempunyai  nilai  sentuh  &  nilai  tampak.

Fungsinya  adalah  untuk  keselamatan  ataupun  pelindung  seperti  jalinan  atas  tayar  kereta.  Tujuannya  ialah  dekreatif  dan  menimbulkan  kesan  akspresif.

No comments:

Post a Comment