Friday, 16 December 2011

Batik 1

Bentuk  Motif

           Bentuk  motif  batik  dicipta  dalam  dua  gaya,  iaitu  sama  ada  dalam  gaya  organik  atau  gaya  geometri.  Motif  gaya  organik  yang  berdasarkan  sumber  alam  seperti  tumbuhan,  ranting,  pucuk,  kuntum  dan  sebagainya  sangat  popular.  Bentuk  motif  figura  jarang  digunakan.  Bentuk  figura  yang  biasa  digunakan  berbentuk  wayang  kulit  dan  unggas.  Walaupun  motif  dilukis  dengan  gaya  organik,  namun  dibentuk  dalam  seni  abstrak   atau  secara  simbol.  Bentuk  motif  gaya  geometri  merujuk  kepada  pengolahan  garis-garis  halus  bentuk  ' S ',  swastika,  segi  empat  dan  rupa  geometri  lain  yang  terdapat  pada  bahagian  tertentu  kain  batik  sarung.

Unsur  Motif

Unsur-unsur  berikut  digunakan  dalam  ciptaan  batik  tempatan  iaitu:
  • Unsur  flora
  • Unsur  fauna
  • Unsur  rupa  geometri

No comments:

Post a Comment